Home Parallel Port Serial Port USB Webboard API Project Directory FAQ Contact Us About Us

 Hardware Resource

เจาะลึกฮาร์ดแวร์,โครงสร้าง,หลักการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ กับ Mr.Toyny ตอนที่1

English version Click here

      สวัสดีครับเพื่อน ๆ ทุกท่านที่พลัดหลง อ้อ! ไม่ใช่ที่เจาะจงเข้ามาเยี่ยมชม เว็ปไซด์ของ ThaiIO.com ของเรานะครับ คงได้ฤกษ์เปิด Page ใหม่กันซะทีครับสำหรับหัวเรื่อง "เรียนรู้ไมโครคอมพิวเตอร์
(ส่วนฮาร์ดแวร์) เพราะว่าในส่วนซอฟแวร์นั้น นายต๋อง เว๊ปมาสเตอร์เขาจองไว้แล้วครับ…

    วัตถุประสงค์ของการจัดทำ
    - เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านคอมพิวเตอร์แก่เพื่อน ๆ
    - เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านคอมพิวเตอร์แก่ผู้เข้าชม
    - เพื่อต้องการให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้ที่เป็นหลักทางวิชาการมากที่สุด
เพื่อที่ผู้เข้าชมจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

    ผู้เขียนเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆ หลายท่านยังไม่ได้ทราบถึงรายละเอียดในส่วนทฤษฎีเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์กันมากนัก (สำหรับท่านที่ทราบดีแล้ว มีอะไรจะติชมก็แจ้งมาได้นะครับ เช่น มีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงกับความเป็นจริงอะไรทำนองนี้นะครับ..ผู้เขียนยินดีรับฟังและตรวจสอบข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง จะได้ไว้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น ๆ ต่อไปครับ) สำหรับที่นี่…เราจะช่วยเป็นแหล่งความรู้ด้านวิชาการแก่เพื่อน ๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชม
    ก่อนอื่นขอแนะนำหัวเรื่องในการเรียนรู้เป็นลำดับไปกันก่อนนะครับเพื่อจะได้ดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างก่อนที่จะไปเที่ยวที่เว็ปอื่น ๆ
    ในส่วนทฤษฎีด้านวิชาการ มีดังนี้นะครับ
     - ความหมายของคอมพิวเตอร์
    - ประวัติเครื่องคอมพิวเตอร์
    - ทฤษฎีระบบดิจิตอลและทฤษฎีระบบเลขฐานจำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์
    - โครงสร้างหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์
    ส่วนการประมวลผล (Processing)
    - ซีพียู (CPU)
    - หน่วยความจำ (Memory)
    - เมนบอร์ด (Main Board)
    - ชิฟเซ็ท (Chip Set)
    - ฟล็อปปี้ดิสก์ (Floppy Disk)
    - ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)
    - อื่น ๆ อีกหลายชนิดที่จำเป็น
    ส่วนการนำเข้า (Input)
    - คีย์บอร์ด (Key Board)
    - เม้าส์ (Mouse)
    - สแกนเนอร์ (Scanner)
    - ไมโครโฟน (Microphone)
    อื่น ๆ
    ส่วนการแสดงผล (Output)
    - มอนิเตอร์ (Monitor)
    - พริ้นเตอร์(Printer)
    - ลำโพง(Speaker )
    - อื่น ๆ

    สำหรับหัวข้อในส่วนทฤษฎีก็เอาเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับ หลังจากนั้น จะได้นำเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นทั้งเทคนิคและวิชาการ ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆที่เจอะเจอมาเล่าสู่กันฟังเรื่อย ๆ ครับ อย่างไรแล้วก็คอยติดตาม
"เรียนรู้ไมโครคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์) จาก www.thaiio.com กันเรื่อย ๆ นะครับ

    ขอบคุณครับ…
    Mr.toyny : Visit My Website www.technic-pc.comCopyright (c) 2000 thaiio.com all rights reserved.  Contact webmaster :webmaster@thaiio.com