Home Parallel Port Serial Port USB Webboard API Project Directory FAQ Contact Us About Us

 Hardware Resource

เจาะลึกฮาร์ดแวร์,โครงสร้าง,หลักการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ กับ Mr.Toyny ตอนที่2English Page-->Click here

ความหมายของคอมพิวเตอร์

     ที่ต้องถามคำถามนี้ก็เพราะว่าหากเราจะทำการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์กันแล้ว ยังไม่ทราบความหมายกันก่อนก็กะไรอยู่นะครับ…อันคำว่า คอมพิวเตอร์ (Computer) นั้นคืออุปกรณ์ที่ถูกใช้ในการคำนวณ (Calculation Device) มาจากภาษาลาตินว่า "Computare" ซึ่งหมายถึงการนับหรือการคำนวณ ซึ่งจะเห็นว่ามีอุปกรณ์มากมายที่เราสามารถใช้ในการคำนวณหาค่าต่าง ๆ เช่น ลูกคิด (Abacus) เครื่องบวกเลข (Adding Machine ) และอื่น ๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์
 1. คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่มีหน่วยคำนวณและหน่วยเปรียบเทียบเงื่อนไข การทำงานจะทำงานด้วยความเร็วสูง ถูกต้องแม่นยำ ตามชุดคำสั่งที่ถูกกำหนดไว้โดยมนุษย์
 2. คอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำภายในที่จัดเก็บข้อมูล โดยอาจจะเป็นข้อความตัวเลขหรือ รูปภาพ ไว้ในหน่วยความจำนี้ เพื่อประโยชน์ในการเรียกใช้ในภายหลังได้
 3. ผู้ใช้สามารถเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมเพื่อให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามขั้นตอนของคำสั่งนั้น ตามที่ต้องการได้

     เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ หรือได้พบเห็นกันมากที่สุดนั้นก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า "ไมโครคอมพิวเตอร์" (Micro Computer) ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดที่เล็กที่สุด เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Personal Computer หรือ PC ไมโครคอมพิวเตอร์ยังสามารถแยกออกเป็น 2 ค่ายใหญ่ ๆ ได้แก่ ค่ายของแอปเปิ้ล (Apple) กับค่ายของ ไอบีเอ็ม (IBM)

     ค่ายของแอปเปิ้ลนั้นก็เป็นผู้นำด้านการผลิตไมโครคอมพิวเตอร์มาก่อนเป็นรายแรก จากนั้นไอบีเอ็มซึ่งทำการจับตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับเซิฟเวอร์ (Server) หรือเครื่องที่ใช้ในระบบเครือข่ายขนาดใหญ่อยู่ในขณะนั้น มีความสนใจที่จะลงมาทำตลาดของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์บ้าง จึงทำให้แอปเปิ้ลมีคู่แข่งเกิดขึ้น แต่ไอบีเอ็มและแอปเปิ้ลก็มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในเรื่องของระบบ…

     เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ของค่ายแอปเปิ้ลที่เราเคยได้ยินกันอยู่ในปัจจุบันก็คือไมโครคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Macintosh ที่มุ่งเน้นการทำงานในด้านของกราฟิค มีใช้งานกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มของโรงพิมพ์ห้องสตูดิโอตัดต่องานทีวีหรืออะไรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกราฟิค ส่วนเครื่องของไอบีเอ็มที่เรารู้จักกันดีนั้นก็คือ ไมโครคอมพิวเตอร์ขอบริษัทไอบีเอ็มที่มีโลโก้ IBM นั่นเองครับ (แบบที่คุณไตรภพ (เกมส์เศรษฐี) บอกว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของรายการจาก ไอ บี เอ็ม ) ซึ่งทางไอบีเอ็มก็มีกากรพัฒนาระบบสำหรับเครื่องของตนเอง มีประโปรแกรมที่ไว้ใช้งานต่าง ๆ มากมายจนเป็นที่ติดตลาดกันตลอดมาครับ 

     คราวนี้หละ..ตลาดของไมโครคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มได้รรับความนิยมอย่างสูงในสมัยนั้น ทำให้มีผู้ผลิตรายอื่น ๆ มีความสนใจที่จะทำการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์แนวเดียวกับไอบีเอ็มบ้าง จึงซื้อลิขสิทธิ์จากไอบีเอ็มแล้วทำการผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ที่ถือว่าเป็นเครื่องการเลียนแบบ (Compatible) หมายความว่า มีความเข้ากันได้ดีกับเครื่องต้นแบบของไอบีเอ็ม ไม่ว่าจะเป็นในส่วน Hard ware หรือในส่วนของ Soft ware ที่มีผู้พัฒนาขึ้นมาใช่กับเครื่องของไอบีเอ็มก็มีจำนวนมากมาย และผู้ใช้เกิดความนิยมอย่างมากมายแล้ว ถ้าผู้ผลิตเครื่อง Compatible แล้วไม่รองรับ(Support) กับ Soft ware ต่าง ๆ เหล่านั้นก็ขายยากเหมือนกันครับ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของเครื่อง Compatible นั่นเอง

     สรุปนะครับว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราไปเดินหาซื้อกันเป็นชุดหรือเป็นชิ้นอุปกรณ์ที่ศูนย์การค้าด้านคอมพิวเตอร์หลายๆ ที่เรียกว่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หรือ "Personal Computer" คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือเรียกย่อ ๆ ว่า "PC" หรือ IBM Compatible เหล่านี้มีความหมายเหมือนกันนะครับ…


โครงสร้างของเครื่องคอมพิวเตอร์

     เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดขนาดใด ๆ ก็ตามในโลก มันจะมีองค์ประกอบหลักๆ อยู่ 3 ส่วนด้วยกันดังนี้คือ
 1. ส่วนการนำเข้า (Input)
 2. ส่วนการประมวลผล (Processing)
 3. ส่วนการแสดงผล (Output)
องค์ประกอบหลัก 3 ส่วนของคอมพิวเตอร์

 1. ส่วนการนำเข้า (Input)
  จะมีอุปกรณ์ประเภทนำเข้าข้อมูลสู่ส่วนการประมวลผล หลาย ๆ อย่างด้วยกัน เช่น คีย์บอร์ด (Keyboard),เม้าส์ (Mouse), สแกนเนอร์ (Scanner),ไมโครโฟน (Microphone) , หรือ กล้องดิจิตอล (Digital Camera) เป็นต้น
 2. ส่วนการประมวลผล (Processing)
  จะมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในส่วนนี้ซึ่งก็คือส่วนที่เราเรียกว่า กล่อง (Case) นั่นเอง ส่วนนี้จะมีอุปกรณ์ประกอบที่จำเป็นหลาย ๆ อย่างเช่น Main Board (M/B) , หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ,หน่วยความจำหลัก (RAM) ,หน่วยความจำสำรอง ซึ่งได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ (HDD) , ซีดีรอม(CD-ROM) , ฟล็อปปี้ดิสก์ไดรฟ์ (FDD) เป็นต้น
 3. ส่วนการแสดงผล (Output)
  จะมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีความสามารถในการแสดงผลไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ (Printer) ประเภทต่างๆ ซึ่งรวมเรียกว่า "Hard Copy" , จอภาพแสดงผล พร้อมการ์ดแสดงผล (Monitor + Display Card) ซึ่งเรียกว่าเป็น "Soft Copy" หรือ ลำโพง (Speaker) ซึ่งจะแสดงผลออกมาเป็นเสียงให้ได้ยินนั่นเอง
 4.       สำหรับอุปกรณ์ในส่วนการนำเข้า , การประมวลผล หรือการแสดงผล มีหน้าตาเป็นอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร หรือมีค่าที่สำคัญต่าง ๆ ที่ควรจะจดจำ และการติดตั้งเป็นอย่างไร เราจะได้มาเรียนรู้กันต่อไปในคราวหน้านะครับ สวัสดี

  เคยได้ยินคำนี้มั๊ยครับ RUN PROGRAM (รัน โปรแกรม)
  การ Run Program หมายถึง การประมวลผล หรือกระทำการตามคำสั่งในโปรแกรมนั้น ๆ นั่นเองครับ…

Visit Mr.Toyny Website www.technic-pc.comCopyright (c) 2000 thaiio.com all rights reserved.  Contact webmaster :webmaster@thaiio.com