Home Parallel Port Serial Port USB Webboard API I/O Today Project Directory .NET VB VC++


 

โครงงานการควบคุมอุปกรณ์นิวเมติกส์

 

  เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ(Automation System) ปัจจุบันได้นำคอมพิวเตอร์เข้าควบคุมการทำงานหรือทำงานร่วมกับ PLC,Microcontroller,Driver&Indexer Steppermoter เพื่อจะไปสั่งการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น มอเตอร์,Relay,Solinoil Valve ฯลฯ

โดยส่วนของระบบแมกคานิคส์แล้วจะนำอุปกรณ์นิวเมติกส์เข้ามาใช้เป็นกลไกการทำงาน โครงงานนี้จึงเป็นพื้นฐานของการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์นิวเมติกส์เบื้องต้น ทั้งนี้ระบบที่ใหญ่ขึ้นก็ใช้หลักการและแนวทางการทำงานคล้ายกับโครงงานนี้

รูปแบบการต่ออุปกรณ์นิวเมติกส์กลไกผลักดันชิ้นงานกับระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

รูปแบบการต่ออุปกรณ์นิวเมติกส์กลไกหยิบจับชิ้นงานกับระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

 

อธิบายการทำงาน

  จากรูปจะเห็นว่าผมใช้สัญญาณจาก Card I/O 8255 ซึ่งมีระดับแรงดัน TTL 5 Vdc. โดยสั่งสัญญาณควบคุมด้วย Program Computer ทำให้ Opto ที่ Output Board ทำงานเสมือนสวิทช์จ่ายไฟแรงดัน 24 Vdc.ให้กับ Solinoil Valve ซึ่งเป็นขดลวดไฟฟ้า(Coil)ควบคุมปิดเปิดลิ้นบังคับทิศทางลมให้ไปดันลูกสูบ หรือ Gripper ทำงาน ทั้งนี้เรายังสามารถที่จะนำอุปกรณ์ตรวจสอบเช่น เซ็นเซอร์,สวิทช ์ฯลฯ เข้ามาเพิ่มเติมสำหรับส่งสัญญาณInputไปที่ Card I/O 8255 ซึ่งโปรแกรมถึงจะทำตามเงื่อนไขและสั่งให้อุปกรณ์ทำงาน

วิธีการใช้โปรแกรม
  
เลือกพอร์ตขนานที่เราใช้ต่อเพื่อนำไปควบคุมอุปกรณ์

  
คลิกปุ่ม"ลูกสูบทำงาน" จากนั้นชื่อจะเปลี่ยนเป็น"ลูกสูบหยุดทำงาน" เราสามารถใช้เซ็นเซอร์เป็น Input ในการตรวจสอบเงื่อนไขโปรแกรมโดยคลิกที่"ใช้เซ็นเซอร์"สนใจ Source Code E-mail กรุณาแจ้งความจำนงมาที่ webmaster

  สิ่งที่ได้รับจากบทความนี้
   1) เป็นพื้นฐานในงานควบคุมระบบนิวเมติกส์
   2) รู้จักอุปกรณ์นิวเมติกส์เพื่อเลือกใช้ที่ถูกกับงาน
   3) สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้

Copyright (c)2000-2002 ThaiIO.com All rights reserved.
Contact webmaster :thaiio@mail.com